Każdy pielgrzym otrzymuje osobisty dzienniczek pielgrzyma, w którym potwierdzone jest jego uczestnictwo.