• 158 Pielgrzymka – 18 maja
  • 159 Pielgrzymka – 15 czerwca
  • 160 Pielgrzymka – 20 lipca
  • 161 Pielgrzymka – 17 sierpnia
  • 162 Pielgrzymka – 21 września
  • 163 Pielgrzymka – 19 października
fot. Mieczysław Wieliczko